FUS / PS

Farmacotherapeutische Uittreksel Service (FUS)

De redactie van FUS leest iedere maand tien onafhankelijke Nederlandse en Vlaamse tijdschriften en maakt van de artikelen uittreksels. Wanneer u wilt weten of er over een bepaald onderwerp een artikel is geschreven in de door ons gelezen tijdschriften, kunt u gebruik maken van het zoekvenster rechtsboven. Wanneer u naar een artikel in een bepaald tijdschrift en een bepaalde jaargang zoekt kunt u het best de cumulatieve index raadplegen (zie ook het hoofdmenu links). De nieuwste uittreksels worden iedere twee weken per e-mail naar de abonnees verstuurd.

Pharma Selecta (PS)

Pharma Selecta (PS) is een databank die de apotheker snel toegang geeft tot farmacotherapeutische informatie uit de meest vooraanstaande tijdschriften.PS geeft samenvattingen van farmacotherapeutische artikelen. De referaten zijn afkomstig uit belangrijke farmacologische en farmacotherapeutische tijdschriften (PW, PS, Drugs, GeBu, NtvG, H&W, the Lancet, NEJM, BMJ, DTB en Ziekenhuisfarmacie, tot 1999). Deze tijdschriften worden door een groep referenten (allen collega apothekers vrijwilligers) gescreend op artikelen met een farmacotherapeutische inhoud. De referaten geven een duidelijke, onbevooroordeelde samenvatting van het artikel zonder waardeoordeel of commentaar. M.b.v. een gebruikersvriendelijke menustructuur kan de database op diverse manieren worden doorzocht. Het is o.a. mogelijk referaten te zoeken op titel, trefwoord(en) en op woorden in de referaattekst. Tevens kan het aantal te doorzoeken tijdschriften en het aantal te doorzoeken jaargangen worden beperkt.


Abonnee worden van FUS / PS?
Klik hier

Column


juli / augustus 2017

Steeds meer worden kruidenpreparaten als voedingssupplement gebruikt door de consument. Dit gebeurt als zelfmedicatie of als aanvulling op een behandeling met reguliere geneesmiddelen. De consument lijkt er van uit te gaan dat het gebruik van kruidenpreparaten geen of misschien slechts weinig risico met zich meebrengt. Het zijn immers natuurlijke producten. Echter ook natuurlijke producten kunnen een farmacologische werking hebben.

Bij het gebruik met andere geneesmiddelen zijn interacties dan ook niet uit te sluiten. Kruidenpreparaten kunnen (opzettelijk) vervuild zijn met geneesmiddelen. Kruidenpreparaten kunnen via het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) geregistreerd worden als geneesmiddel indien ze voldoen aan de criteria die wettelijk zijn vastgelegd voor kwaliteit, werkzaamheid en veiligheid.

Daarnaast kan een preparaat als traditioneel kruidengeneesmiddel worden geregistreerd. Bij deze producten is de werkzaamheid niet klinisch aangetoond en getoetst, maar gebaseerd op langdurig gebruik en ervaring.

Kruiden die niet bij het CBG geregistreerd zijn vallen onder het Warenwetbesluit. De producten moeten veilig zijn maar worden niet getoetst op veiligheid voor ze op de markt komen. Om een goed beeld te krijgen van de veiligheid van een kruidengeneesmiddel in de dagelijkse praktijk, is het melden van vermoedens van bijwerkingen bij het Lareb van groot belang. Als kenniscentrum voor bijwerkingen neemt Lareb deze meldingen ook op in zijn databank en deelt deze kennis met de Warenautoriteit, de Inspectie voor de Gezondheidszorg en het RIVM.

R.J.Buitenhuis
Hoofdredacteur FUS