Abonnement


Jaarabonnementen kunnen elk gewenst moment ingaan en worden automatisch verlengd, tenzij 1 maand voor de vervaldatum schriftelijk of via e-mail is opgezegd.

Abonnementsprijs: € 85,- per jaar (inclusief BTW).
Voor dit bedrag bent u geabonneerd op FUS en op PS.
Studenten krijgen 50% korting .

Ja, ik wil een abonnement op FUS
Versie:
Naam:
Voorletters:
Voorvoegsel:
Functie:
Bedrijf:
Adres:
Postcode:
Plaats:
Heef u een afwijkend factuur adres?
Land:
Telefoon:
Fax:
E-mail:
 
« Terug | Printen

Column


juli / augustus 2017

Steeds meer worden kruidenpreparaten als voedingssupplement gebruikt door de consument. Dit gebeurt als zelfmedicatie of als aanvulling op een behandeling met reguliere geneesmiddelen. De consument lijkt er van uit te gaan dat het gebruik van kruidenpreparaten geen of misschien slechts weinig risico met zich meebrengt. Het zijn immers natuurlijke producten. Echter ook natuurlijke producten kunnen een farmacologische werking hebben.

Bij het gebruik met andere geneesmiddelen zijn interacties dan ook niet uit te sluiten. Kruidenpreparaten kunnen (opzettelijk) vervuild zijn met geneesmiddelen. Kruidenpreparaten kunnen via het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) geregistreerd worden als geneesmiddel indien ze voldoen aan de criteria die wettelijk zijn vastgelegd voor kwaliteit, werkzaamheid en veiligheid.

Daarnaast kan een preparaat als traditioneel kruidengeneesmiddel worden geregistreerd. Bij deze producten is de werkzaamheid niet klinisch aangetoond en getoetst, maar gebaseerd op langdurig gebruik en ervaring.

Kruiden die niet bij het CBG geregistreerd zijn vallen onder het Warenwetbesluit. De producten moeten veilig zijn maar worden niet getoetst op veiligheid voor ze op de markt komen. Om een goed beeld te krijgen van de veiligheid van een kruidengeneesmiddel in de dagelijkse praktijk, is het melden van vermoedens van bijwerkingen bij het Lareb van groot belang. Als kenniscentrum voor bijwerkingen neemt Lareb deze meldingen ook op in zijn databank en deelt deze kennis met de Warenautoriteit, de Inspectie voor de Gezondheidszorg en het RIVM.

R.J.Buitenhuis
Hoofdredacteur FUS