Colofon

  Bestuur Stichting FUS
 • Voorzitter: E.G. Lipperts, apotheker
 • Secretaris/penningmeester: Drs. P.G. van Druenen

 • Redactie
 • H.M. Kole, arts
 • R. Fijn, apotheker
 • A.M. de Frankrijker-Broere, apotheker
 • C. van Gils, apotheker
 • L. de Graaf, apotheker
 • M. de Leeuw, apotheker
 • E.M. Pels, apotheker
 • B. Peppelman, apotheker
 • J. Santen-Reestman, apotheker
 • M.J.P.H. Verwegen, apotheker
 • C.T. de Vries, apotheker

 • Hoofdredacteur
 • R.J. Buitenhuis, apotheker

 • Adviesraad
 • Drs. J.B. Goutier, arts
 • Dr A.J.M. Loonen, arts / klinisch farmacoloog
 • Dr J.H. de Smidt, apotheker

  Copyright en uitgever
 • Stichting FUS, Lelystad

  Redactie, internet en administratie-adres
 • p/a EXED internet
 • Larserpoortweg 50
 • 8218 NK Lelystad
 • Telefoon: 06 54764480
 • Fax: 0320-259199
 • E-mail: pvd@fus.nl
 • Internetadres: www.fus.nl
 • E-mail: pvd@exed.nl
 • Internetadres: www.exed.nl
« Terug | Printen

Column

januari / februari 2017

Baby’s van moeders met overgewicht worden sneller ouder dan baby’s van moeders met een normaal gewicht. Dit blijkt uit een Belgisch onderzoek van Universiteit Hasselt en Ziekenhuis Oost-Limburg. De bescherming van het DNA van de baby’s wordt een stuk korter door stoffen in het bloed van de zwaarlijvige moeders. Deze baby’s lopen daarom meer risico op ziektes als hart- en vaataandoeningen en dementie later in hun leven.
Vrouwen die overwegen zwanger te worden beginnen het best met een gezond gewicht. Het onderzoek toonde aan dat baby’s van moeders die voor de zwangerschap kampte met overgewicht of obesitas gemiddeld kortere telomeren hebben. Telomeren, die zich bevinden aan de uiteinden van chromosomen, worden korter naarmate cellen ouder worden. Dat de telomeerlengte de levensverwachting beïnvloedt is echter niet eenduidig aangetoond. Wel is aangetoond dat overgewicht en obesitas gedurende de zwangerschap het risico op diabetes, overgewicht en cardiovasculaire aandoeningen bij het nageslacht verhogen.
Het Nederlandse preferentiebeleid voor geneesmiddelen is succesvol, zeker gezien de kostenreductie. Maar het kent ook nadelen voor de patiënten. Zo is de bio-equivalentie niet eenduidig omschreven en wordt uitsluitend beoordeeld vanuit farmacokinetisch opzicht en niet op geleide van de klinische uitkomstmaten. Verder worden generieke geneesmiddelen vooral vergeleken met het specialité en niet met elkaar en gebeurt dit bij gezonde vrijwilligers.
Vanaf 2012 bereikten ongeruste signalen van parkinsonpatiënten de Parkinson Vereniging. Naar aanleiding hiervan zijn de problemen omtrent de substitutie van parkinsonmiddelen onderzocht (PW 2016;151(46)). Uit dit onderzoek blijkt dat de substitutie van parkinsonmedicatie niet altijd plaats vindt conform de regels en afspraken die overheid en betrokken partijen daarover hebben gemaakt.

R.J.Buitenhuis
Hoofdredacteur FUS