Tijdschriften

  • Geneesmiddelenbulletin
  • Huisarts nu (B)
  • Huisarts & Wetenschap
  • Medisch Farmaceutische Mededelingen
  • Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde
  • Pharmaceutisch Weekblad
  • Pharma Selecta
  • Tijdschrift voor Geneeskunde (B)
  • Tijdschrift voor Huisartsgeneeskunde

De tijdschriften die we samenvatten zijn Nederlandstalige Tijdschriften waarvan de artikelen `peer reviewed' zijn, dat wil zeggen: beoordeeld door een externe, onafhankelijke expert. Het zijn ook de tijdschriften die door het NHG en de KNMP worden aanbevolen als tijdschriften om bij te blijven. De volledige bron en rubriek van het oorspronkelijke tijdschrift worden vermeld.

« Terug | Printen

Column


juli / augustus 2017

Steeds meer worden kruidenpreparaten als voedingssupplement gebruikt door de consument. Dit gebeurt als zelfmedicatie of als aanvulling op een behandeling met reguliere geneesmiddelen. De consument lijkt er van uit te gaan dat het gebruik van kruidenpreparaten geen of misschien slechts weinig risico met zich meebrengt. Het zijn immers natuurlijke producten. Echter ook natuurlijke producten kunnen een farmacologische werking hebben.

Bij het gebruik met andere geneesmiddelen zijn interacties dan ook niet uit te sluiten. Kruidenpreparaten kunnen (opzettelijk) vervuild zijn met geneesmiddelen. Kruidenpreparaten kunnen via het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) geregistreerd worden als geneesmiddel indien ze voldoen aan de criteria die wettelijk zijn vastgelegd voor kwaliteit, werkzaamheid en veiligheid.

Daarnaast kan een preparaat als traditioneel kruidengeneesmiddel worden geregistreerd. Bij deze producten is de werkzaamheid niet klinisch aangetoond en getoetst, maar gebaseerd op langdurig gebruik en ervaring.

Kruiden die niet bij het CBG geregistreerd zijn vallen onder het Warenwetbesluit. De producten moeten veilig zijn maar worden niet getoetst op veiligheid voor ze op de markt komen. Om een goed beeld te krijgen van de veiligheid van een kruidengeneesmiddel in de dagelijkse praktijk, is het melden van vermoedens van bijwerkingen bij het Lareb van groot belang. Als kenniscentrum voor bijwerkingen neemt Lareb deze meldingen ook op in zijn databank en deelt deze kennis met de Warenautoriteit, de Inspectie voor de Gezondheidszorg en het RIVM.

R.J.Buitenhuis
Hoofdredacteur FUS