Mepolizumab (Nucala) (Nieuw middel) (MFM 2016;6(3):49-50)
Mepolizumab is geregistreerd voor de behandeling van volwassenen met een ernstige vorm van eosinofiele astma als aanvulling op andere medicamenteuze behandelingen. Bij astma is sprake van een chronische ontsteking van de luchtwegen, die zich kenmerkt door aanvalsgewijs optredende bronchusobstructie als gevolg van een verhoogde gevoeligheid van de luchtwegen voor allergische en niet-allergische prikkels (de zogenoemde broncheale hyperreactiviteit). Onder niet-allergische prikkels vallen onder andere rook, virale infecties, inspanning, mist en kou. Bij de ontstekingsreactie zijn diverse typen ontstekingscellen aanwezig, waaronder mestcellen, eosinofiele granulocyten en T-lymfocyten. Eosinofiele astma is een ernstige vorm van astma, die slecht reageert op de gebruikelijke medicamenteuze behandelingen. Daarom gebruiken patiŽnten met eosinofiele astma regelmatig orale corticosteroÔden. Mepolizumab is een biologisch geneesmiddel dat de activiteit humaan interleukine-5 (IL-5) remt. IL-5 is verantwoordelijk voor de groei en overleving van eosinofielen. Door de remming van de activiteit van IL-5 vermindert de productie en overleving van eosinofielen.
De meest voorkomende bijwerkingen van mepolizumab (> 10% van de patiŽnten) is hoofdpijn. Overgevoeligheidsreacties komen voor bij 1 tot 10% van de patienten. Deze , kunnen zich uiten als hoesten en ademhalingsproblemen, flauwvallen, duizeligheid, huiduitslag of zwellen van de oogleden, het gelaat, de lippen, tong of mond. Bijwerkingen die ook bij 1 tot 10% van de patiŽnten optreden, zijn infecties van de luchtwegen of de urinewegen, maagpijn, koorts, eczeem, reacties op de injectieplaats, rugpijn, keelpijn en neusverstopping.
Het grootste gedeelte van de astmapatiŽnten reageert goed op de reguliere medicamenteuze behandeling. Een klein deel van de patiŽnten (minder dan 5%) blijft echter klachten houden en heeft hoge doses orale corticosteroÔden nodig. Uit onderzoek blijkt dat ruim de helft van deze patiŽnten een persisterende ontsteking heeft, waarbij sprake is van grote hoeveelheden eosinofielen. Mepolizumab zou bij deze patiŽnten de dosering orale corticosteroÔden significant kunnen verlagen.
« Terug | Printen