Tijdschriften

  • Geneesmiddelenbulletin
  • Huisarts nu (B)
  • Huisarts & Wetenschap
  • Medisch Farmaceutische Mededelingen
  • Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde
  • Pharmaceutisch Weekblad
  • Pharma Selecta
  • Tijdschrift voor Geneeskunde (B)
  • Tijdschrift voor Huisartsgeneeskunde

De tijdschriften die we samenvatten zijn Nederlandstalige Tijdschriften waarvan de artikelen `peer reviewed' zijn, dat wil zeggen: beoordeeld door een externe, onafhankelijke expert. Het zijn ook de tijdschriften die door het NHG en de KNMP worden aanbevolen als tijdschriften om bij te blijven. De volledige bron en rubriek van het oorspronkelijke tijdschrift worden vermeld.

« Terug | Printen